Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal Sorumluluk Politikası

İSKUR Grup Sosyal Sorumluluk Politikası

• Tüm işlemlerimizi etik çerçevede ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirmek
• Tüm bireylerin haklarına saygılı yaklaşmak
• Çevreye duyarlı davranmak

Çocuk İş Gücü
İSKUR Grup çocuk iş gücü kullanmaz ve kullanmayı da hoş karşılamaz. “Çocuk” terimi, 15 (bazı yerel kanunlara göre 14) yaş altında olan ya da daha yüksekse, çalışma için yerel kanunlarca belirlenmiş yaşın ya da mecburi eğitimi tamamlamak için gerekli olan yaşın altında olan bireyleri kapsar. “Çocuk” tanımı içine girmeyen gençleri işe alan İSKUR Grup, bu personel için gereçli olan tüm kanun ve düzenlemelere de uyacaktır.

İstek Dışı Çalıştırma
İSKUR Grup sabıkalı, teminatlı, sözleşmeli ya da başka türlü hiçbir personeli zorla ya da istem dışı çalıştırmaz ve bu şekilde çalıştırmayı da hoş karşılamaz.

Ayrımcılık Yapmama
İSKUR Grup maaş, menfaat, terfi, disiplin, işe son verme ya da emeklilik durumları dahil işe alım ve çalıştırma sırasında ırk, din, yaş ulus, sosyal ya da etnik köken, cinsiyet, politik görüş ya da gellilik ayrımı yapmaz.

Sağlık ve Güvenlik
İSKUR Grup çalışanlarına (a) içilebilir su ve sıhhi olanaklara makul erişim; (b) uygun ve yeterli yangın güvenlik önlemleri ve olanaklarına makul erişim ve; (c) uygun ve yeterli aydınlatma ve havalandırma olanaklarına makul erişim sağlayacak şekilde tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlar.

Ücretlendirme
İSKUR Grup asgari ücretler, fazla mesai, maksimum çalışma saat, parça başına fiyat ve maaş ile ilgili yasalar dahil olmak üzere maaş ve çalışma saati yasalarının tamamına uyar ve yasal çerçevede edinilmiş hakları hak sahiplerine verir. İSKUR Grup fazla mesaileri yasalar ile belirlenmiş minimum ücretlendirme yönergelerine göre ya da, eğer fazla mesai ile ilgili yasa yoksa, en az normal saat başı ücret ile ücretlendirir. Yerel endüstri standartlarının gereçli yasal gereksinimlerin üzerinde olması durumunda, tedarikçilerin yüksek standartları karşılamasını teşvik ederiz.

Çevrenin Koruması
İSKUR Grup geçerli tüm çevresel yasa ve yönetmeliklere uyacaktır ve çalışmalarını çevreyi koruyacak doğaya saygılı olacak şekilde düzenleyecektir.