Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucu, kullanım süresi dolmuş ve artık doğa için zararlı hale gelen her türlü maddeye atık denir. Karton, cam, metal, plastik tekstil gibi maddeler atık olarak sınıflandırılabilir. Atıkların yeniden değerlendirilmesi ancak geri dönüşüm ile sağlanır. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkanı olan bu atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlere tabi tutularak ikinci bir hammaddeye dönüştürülmesine denir. Geri dönüşümde amaç; kaynakların aşırı ölçüde kullanımını önlemek, atıkların kaynaklarında ayrıştırılmasını ve atık çöp miktarının azalmasını sağlamaktır.

Hızlı değişen moda anlayışı, artan talepler ayrıca  markalaşma çalışmaları, arkasında çok ciddi stratejik planlama ve sürdürülebilir üretim gerektiriyor. Kaynakların talepleri karşılayamama endişesi, enerji diğer üretim maliyetlerindeki artış sürdürülebilir tekniklerle desteklendiği takdirde, işletmelerin devamlılığı açısından bir konfor alanı oluşturmaktadır. Pamuk için sürdürülebilir tarım ve sulama modellerinde kaynak verimliliği hedeflenirken, tüketilemeyen kısım için ise geri dönüşüm hedeflenmelidir.

 Geri dönüştürülmüş pamuk, rejenere pamuk olarak isimlendirilir.