İsmail Kurtul Sağlık Ocağı

İsmail Kurtul Sağlık Ocağı

İskur Grup tarafından temelleri 2006 yılında atılan İsmail KURTUL Sağlık Ocağı 2008 Yılında İl Sağlık Müdürlüğü’ne devir edilerek sağlık hizmetlerine kazandırılmıştır.
İsmail KURTUL Sağlık Ocağı ; 2 Acil Müdahale Odası, 6 Muayene Odası, 1 Doktor Odası, 1 Hemşire Odası ve 1 Hizmetli Odası olarak inşa edilmiştir.

Ekli Görseller