Döngüsel Tekstil

Döngüsel Tekstil

Giyinme, insanlığın nefes alma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının hemen devamında yer alan; toplumsal, kültürel ve kamusal kuralları belirleyen bir durum. Yaşama alanlarımızı kaplayan, donatan, koruyan malzemeler de giyinme kadar bize yakın. Tekstil, tüm bu ihtiyaçlarımızı gidermeye yönelik, olmazsa olmaz bir ekonomik alan. Milyonlarca kişiye iş sağlayan, ülkelerin ekonomik güçlerini tarif ettikleri kritik sektörlerden biri. Yine bu sektör için de en temel konumuz, büyüme odaklı, üret-kullan-at felsefesindeki iş modellerinin ekonomik kapsayıcılık, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal refah üzerinde yarattığı stres ve gezegenin sınırlarını zorlaması. Çıkış noktamız, tekstilin sürdürülebilirliği için kaynak kullanımlarının döngüselliğini sağlayacak adımları aciliyetle atmaktır.

Endüstriyel üretim için bir vazgeçilmez haline gelmeye başlayan döngüsel ekonomi, tekstil sektörünü ve dolayısıyla modayı da dönüştürüyor. Döngüsel moda hem üretim hem de tüketim süreçlerini içinde barındıran bir yaklaşım.

Kullan-at ilkesine dayanan doğrusal ekonomi, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyor. Hem kişisel yaşam tercihlerimizin hem de üretim sistemlerinin daha az atık üreten, hatta girdi olarak atık kullanan modellere geçmesi gerekiyor. Başka sektörlerin atıklarını girdi olarak kullanan, üretimde geri dönüşüm ve yeniden değerlendirmeye öncelik veren döngüsel ekonomi, işte tam da buna hizmet ediyor.

Endüstriyel üretim için bir vazgeçilmez haline gelmeye başlayan döngüsel ekonomi, tekstil sektörünü ve dolayısıyla modayı da dönüştürüyor.