Bio Kütle Enerji

Bio Kütle Enerji

2030  vizyonu ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynaklar arasında biyokütle enerjisi vardır. Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynaklarımızdan biridir.

Bu bağlam 2022 Yılında yapımını sonlandırmış olduğumuz Bio Kütle Enerji Santralimizde; Tarım, Orman ve Tekstil atıklarımızı değerlendirerek Günlük 180-200 Ton Doymuş Buhar üretimi elde ederek İskur Denim ve İskur Boya üretim tesislerimizin büyük ölçekte buhar ihtiyacını karşılıyoruz.