Site Kullanım Şartları


İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden İSKUR ve/veya İSKUR Web Sitesi’nin (“Web Sitesi”), Web Sitesi’ndeki her türlü içerik üreticilerinin, hazırlayıcılarının, çalışanlarının, İSKUR’un yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şöyle ki; web sitesini ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, web sitesinde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerle İSKUR logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının başkaca web sitelerinde kullanımı, web, posta, mobil site vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından İSKUR sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, internetin genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, İSKUR’un hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu web sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

İSKUR, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

Web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde İSKUR tarafından garanti edilmemektedir.

Web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı İSKUR’un hiç bir hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Web sitesine girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, web sitesinde yazılı bulunan bu ibarelerin ve İSKUR’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193’e uygun olarak Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yetkisine sunulacağı İSKUR tarafından beyan ve işbu web sitesine giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.